Portrætmaleri

Portrætmaleri, at portrættere, portrættering, at male portræt, - uanset hvilket ord der anvendes for denne kunstart, har det altid været min store interesse at studere/skabe portrætter af mennesker, kendte som ukendte.

I udlandet - ligegyldigt hvilke museer jeg går ind på - er min største interesse altid portrætterne. Øjnene og deres ofte meget sigende udtryk og viden om et eller andet i deres samtid er et meget levende bevis for både ligheder og individualiteter i alle mennesker gennem tiden, historisk tid, så længe man har lavet portrætter, - et tegn på betydningsfuldhed og magt. Bare tænk på romerske mønter. Og jeg er ikke den eneste, slet ikke - ofte ser man besøgende stå lige foran et portræt - meget længe - og stirre på den portrætterede, hende eller ham, lige ind i øjnene, som om man gerne ville  spørge om noget.
Er portrætmaleren håndværksmæssig dygtig og portrættet altså således godt, kan man få fornemmelsen af at kunne læse den portrætteredes tanker, - og det kan man sagtens opleve selvom portrættet er mange hundrede år gammelt.
Et portræt, hvor portrætmaleren har fået den portrætterede til at kigge beskueren ind i øjnene, vil ofte give en intenst levende fornemmelse af den portrætteredes personlighed.
Ikke helt så almindeligt, men i mindre eller højere grad alt efter om det var på mode, kan man se og føle den samme intense forbindelse med ånden i et portræt af et dyr, en elsket hund eller hest, - eller endog i et portræt af et elsket landskab.

Det er denne gamle portrætmaleriets kunstart, som i nutiden interesserer og optager mig, fordi mennesker og alt, hvad mennesker har beskæftiget sig med og sat præg på, er af så stor, stor interesse.

Siden 2004 har jeg også arbejdet i keramik, - formgivet dvs. portrætteret specielle praktiske former, se  fx den ultimative dryp-fri kande (porcelæn, stentøj eller ler) med nøjagtig den gode rummelighed til is-terninger, som giver den helt rigtige beroligende og tilfredsstillende lyd af velsmagende iskold is-te fx - mens man hælder op. Se også portrættet af den rigtige størrelse kop (porcelæn, stentøj eller ler) med den store, smukke hank eller øre, stort nok til at alle størrelser fingre, selv en stor mands, - et barn kan bruge hele hånden med tommelen naturligt anbragt, så koppen ikke tipper, -  således kan hele familien bruge samme service/kop. Og kanden (selv i porcelæn, som svinder mest i brændingen)  indeholder mere end 1 liter, så nu kan man også ha et dækket bord uden firkantede pap-tårne med juice og mælk. Tag på opdagelses-rejse under knappen CERAMICS og se andre portrætter af nye former - store vaser og krukker, nogle med et indhold på over 60 liter -, men også salat-skåle, dej-fade, frugt-fade/dørslag/pasta- eller jordbær-dryptørrere osv.

STILL-LIFES, LANDSCAPES og PHOTOS, - gå på opdagelse under disse knapper også. Og kontakt mig gerne for flere oplysninger  -  velkommen!

Portraitpainting

Portraitpainting / portrayal / portraiture, - whatever word one uses, painting or drawing portraits of known and unknown people has always been of major interest to me.
 
When travelling I seek after - in mostly all museums I come across - to see portraits. The eyes and their significant expression and knowledge of and from earlier times are a very vivid proof of both similarity and individuality in humans through all times, as long as portrayal has been a sign of significance or power - or of both. Roman coins fx . And I’m not the only one, very often people are - for a long time - standing very close in front of the portrayal, starring the portrayed person right into hers or his eyes as if they wanted to ask something.
 
If the portrayer is skilled and the portrait good, one can almost read the thoughts of the portrayed person, and that can even be the case for portraits several hundred years old.
 
A portrait where the portrayer has made the portrayed look into the eyes of the viewer will often give an intense vivacious sense of the personality of the portrayed.

Not so common but none the less, one can meet the same intense communication looking at a portrait of an animal, a loved dog fx - or of a loved landscape.

This old art of portraitpainting / portrayal / portraiture, - persons, pets and landscapes, - do I wish to repeat in present-days, because humans and all, whatever they have been handling or connected to,  are so very, very interesting!
 
From 2004 I have worked and designed in ceramics, - one could say - also portraying or portraiture of a special form, - look at the portray of the ultimate drip-free can (porcelain, stone-ware or clay), - with the exact space for ice-cubes to give the satisfying ringling sound of the coolest and most tasty ice-tea while pouring, and look at my portray of the perfectly sized cups (porcelain, stone-ware or clay) - with the large beautiful ear to put your fingers through when drinking, even a big man can get two finger through, and a child can use the whole hand and it has a natural and obvious place for the childs thumb - so the cup won’t tip, so the whole family can happily use same service! And furthermore, the can holds more than one liter, so you can have a table-landscape without square-paper-towers of juice and milk. Enjoy sight-seeing amongst my other designs - large vases, pots, some holds more than 60 liters - , salat-bowls, dough-bowls, fruits-bowls/colanders/pasta- or strawberry-dripdryers.

STILL-LIFES,  LANDSCAPES  and  PHOTOS;  - enjoy sight-seeing  what’s under these buttons too!

And feel free to contact me if you want to know more - you are very welcome. 

 

Atelier Lendorf

BZZZZZZ